Instalacja CocoaPods

Potrafi w szybki sposób dodać do projektu Xcode wszystkie biblioteki, które chcemy użyć. Przyśpiesza pracę. Całość ogranicza się do kilku bardzo prostych kroków.
W tym miejscu znajdziecie instrukcję oraz wszelką wiedzę na temat CocoaPods.

Na wypadek gdyby ktoś miał kłopoty tutaj bardzo dokładna instrukcja.

1. Otwórz Terminal
CMD (⌘) + spacja. Wpisz „Terminal”. Kliknij enter.

2. Odpal instalację

 sudo gem install cocoapods

Powinno się bez problemu zainstalować. Oczywiście wszystko co proste potrafi sprawić wiele problemów. Wtedy należy wytrwale szukać w Google odpowiedzi na własny problem.
Gdyby ktoś miał wątpliwości czy się zainstalowało, zamieszczam screenshota.
instalacja Cocoapods

To wszystko. CocoaPods jest zainstalowane! Jednak teraz trzeba go potrafić używać 🙂

1. Utwórz nowy projekt w Xcode
Ważne, abyś zapamiętał ścieżkę do tego projektu (miejsce w którym znajduje się plik twojaNazwa.xcodeproj)

2. W terminalu wpisz:

cd /twojaSciezka/twojaNazwa/

3. Utwórz plik Podfile

nano Podfile

W edytorze nano:

pod 'AFNetworking'

Dzięki temu dołączy nam do projektu bibliotekę AFNetworking.
Szybkie „ctrl + X”, wyjdziesz z edytora nano, przy tym należy oczywiście wyrazić zgodę na zapisanie („y” + enter).

4. Zainstaluj bibloteki
Będąc dalej w tej samej ścieżce Twojego projektu wpisz:

sudo pod install

Gotowe, teraz powinieneś tylko wpisać, a projekt się uruchomi

open twojaNazwa.xcworkspace

5. Uprawnienia
Może być problem z uprawnieniami dla Twoich projektów. Wtedy warto nadać odpowiednie.
uprawnieniaPodCofnij się o jeden folder:

cd ..

Wpisz do terminala:

sudo chmod 774 twojaNazwa/*

sudo chown twojaNazwaUzytkownika twojaNazwa/*

Możesz używać biblotek!
Teraz wystarczy, że we własnym projekcie (twojaNazwa.xcworkspace) w wybranym pliku wpiszesz tak jak zwykle to robiłeś

#import <afnetworking /AFNetworking.h></afnetworking>

Przykładowa zawartość pliku:

pod 'Reachability' #ARC and GCD Compatible Reachability Class.
pod 'AFNetworking' #A delightful iOS and OS X networking framework.
pod 'Base64' #RFC 4648 Base64 implementation in Objective-C ARC.
pod 'EstimoteSDK' #Estimote beacons
pod 'EGOCache' #Fast Caching for Objective-C.
pod 'FileMD5Hash' #Library for computing MD5 hashes of files with small memory usage.
pod 'PixateFreestyle' #CSS Framework
pod 'JSONKit' #A Very High Performance Objective-C JSON Library.
pod 'NSData+Base64' #Base64 for NSData.
pod 'RestKit' #RestKit is a framework for consuming and modeling RESTful web resources on iOS and OS X.
pod 'SSKeychain' #Simple Cocoa wrapper for the keychain that works on Mac and iOS.
pod 'SVProgressHUD' #A clean and lightweight progress HUD for your iOS app.
pod 'vfrReader' #An open source PDF file reader/viewer for iOS.

You may also like...